Adresa
Horská 634
54101 Trutnov
Kontakt
Telefon: +420 608 191 099
E-mail: info@dentu.cz
Ordinační hodiny: (pauza každý den 12:00-12:30)
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8:00-16:00 8:00-15:00 8:00-16:00 8:00-15:00 8:00-14:00
Česky | Deutsch | English
Preventivní stomatologie
Preventivní prohlídka

Prevence je bez nadsázky jeden z nejdůležitějších pilířů moderní stomatologie. Toto si uvědomujeme a proto je naším cílem pacient, který o své orální zdraví dbá a chodí pravidelně 2x za rok na preventivní prohlídku, na které lze včas odhalit počínající zubní kaz či onemocnění parodontu (závěsného aparátu a měkkých tkání přilehlých k zubům). Řešení problému, který je takto odhalen již v jeho počátku, je pak mnohem snadnější, méně invazivní a v neposlední řadě levnější.

Obsahem preventivní prohlídky je:
» podrobná kontrola zubů a měkkých tkání (dásně, sliznice, jazyk) zrakem a sondáží
» zhodnocení úrovně hygieny
» zhotovení skusových rentgenových snímků (tzv. bitewingů)
» 1x za 2 roky zhotovení OPG (orthopantomogram) – veliký snímek obou čelistí

Dentální hygiena

Dentální hygiena je zcela neoddělitelnou součástí zubního lékařství. V minulosti na ní nebyl příliš brán ohled, ale situace se již zlepšuje. Díky ní se péče o orální zdraví nezaměřuje pouze na spravování či extrahování (trhání) a další nahrazování ztracených zubů, ale čím dál tím větší důraz je právě díky tomuto oboru kladen na předcházení onemocnění v dutině ústní (především vzniku zubního kazu, gingivitidě – zánětu dásní a parodontitidě) a všech jejich důsledků. Ani sebelépe zhotovená výplň (plomba) či korunka nemá takovou životnost, jako vlastní čistý a zdravý zub.

» Kdo? DH provádí zubní hygienistka, která je pro tuto činnost speciálně vzdělaná na vyšší odborné škole (titul DiS.)

» Proč? Význam absolvování návštěv u dentální hygienistky je jednoduchý – zachování vlastního zdravého a čistého chrupu a dásní. Bylo zcela jednoznačně prokázáno, že čisté (správně a ze všech stran vyčištěné) zuby neonemocní zubním kazem. Investice do návštěv u DH se několikanásobně vrátí na ušetřeném čase i financích za zákroky, kterými se kazem napadený zub zachraňuje (plomba, ošetření kořenových kanálků, korunka....) Součástí návštěvy u DH je také odstranění zubního kamene a to jak supragingiválního (nad dásní), tak také kamene subgingiválního (pod dásní v kapsách vzniklých při parodontitidě). Význam má DH v neposlední řadě také pro umožnění správné a trvanlivé plomby, korunky, či jiného zubního ošetření – dáseň, která kvůli nevyhovující hygieně a tedy přítomnému zánětu krvácí, znemožňuje zubnímu lékaři správné provedení ošetření a vede k brzkému selhání takového ošetření.

» Jak? vyšetření – dentální hygienistka vyšetří speciální parodontologickou sondou povrch zubu, hledá přítomnost zubního povlaku (plaku), zjišťuje míru krvácivosti dásní (ta korsponduje s mírou závažnosti jejich zánětu – gingivitidy, způsobené nedostatečnou hygienou) a hledá přítomnost chobotů (kapes) okolo kořenů všech zubů jako jednoho z projevů parodontitidy. Zubní plak lze také ozřejmit jeho obarvením speciálním barvivem a tak pacienta vizuálně upozornit na problematická místa; instruktáž – pacient v ceně první návštěvy u DH obdží potřebné pomůcky pro správné provádění domácího čištění. V prvním kroku je prověřena účinnost, s jakou si pacient zuby čistí. Poté je hygienistkou prováděn nácvik takové techniky čištění, která zajistí kompletní očistu všech kartáčku dostupných míst. Toto je doplněno instruktáží použití interdentálních (mezizubních) kartáčků správné velikosti, protože právě mezizubí je prostor, kde se většína kazů tvoří. Vše samozřejmě plně individuálně a dle potřeb každého jednotlivého pacienta.

Dětská stomatologie

Naše zubní praxe poskytuje péči rodinného charakteru, a proto ošetřujeme i děti našich pacientů. S péčí o dětský chrup je nutné začít hned po prořezání prvních "mléčných" zubů, tedy zhruba 6 měsíců po narození. Malý pacient si také lépe zvykne na prostředí zubní ordinace, pokud absolvuje první návštěvu již takto brzy a pak každých 6 měsíců – ne až v případě bolestivých obtíží. Všeobecnou (a také naší) snahou je dětskou stomatologii posunout co nejvíce do sféry účinné prevence a zabránit tak vzniku zubního kazu a následnému, pro dítě i přes lokální znecitlivění a vlídný přístup, nepříjemnému ošetření. Rádi Vám poradíme, jak o dočasné zoubky pečovat, jak upravit jídelníček a zda a v jakém množství užívat fluoridové preparáty.

Rentgenové vyšetření

OPGNeodmyslitelnou součástí jak diagnostických, tak léčebných postupů je zhotovení rentgenových snímků a to jak intraorálních přímo na křesle, tak přehledných panoramatických (OPG) – oběma přístroji je naše ordinace vybavena. Při snímkování je pacient chráněn ochrannou zástěrou či límcem a dávky záření, které tyto digitální přístroje emitují, jsou zcela minimální.

Výplně – ošetření kazů

KazDle zásad moderní stomatologie se snažíme ošetřovat kazivé léze co nejméně invazivně a v lokálním znecitlivění a speciálním přípravkem ověřujeme, zda po skončení preparace nezůstal ve skrytém místě zbytek kazu, který by se v případě ponechání opět začal zvětšovat.

Výplň lze zhotovit buď z amalgámu – směs kovů (stříbro, měď, rtuť…) – hlavně v případě menších kazů, či z tzv. kompozitního materiálu ("bílá plomba") – dnes se již prakticky rovnající odolností a pevností právě amalgámu. Zhotovení je technicky i časově náročnější, ale výplň je esteticky mnohem více vyhovující.

Endodoncie

Zasáhne-li kaz až do dutiny, kde je v zubu uložený nerv, je potřeba tzv. ošetřit kořenové kanálky. Tímto se zub v ústech "zakonzervuje" a po dalším – většinou protetickém – ošetření může dál v ústech fungovat. Jedná se o ošetření velmi náročné na přesnost, čas i na čistotu pracovního pole – kofferdam je tedy podmínkou.

Kofferdam

Jedná se o gumovou blánu, která stejně jako rouška při operaci izoluje a zpřehledňuje pracovní pole, brání polknutí či vdechnutí cizího předmětu či tekutiny pacientem – je tedy velikým benefitem jak pro zubního lékaře, tak pro pacienta z hlediska pohodlí.
Protetika

Obor stomatologie zabývající se náhradou ztracených zubních tkání ať již zubů jednotlivých, jejich skupin či při úplné ztrátě zubů.

» Inlay, onlay, overlay – náhrada části korunky zubu (kov, kompozit, keramika)
» Korunky – náhrada celé korunkové části zubu (kov, kov fasetovaný pryskyřicí, metalokeramika, celokeramika)
» Fixní můstky – nahrazení několika zubů (kov s fasetou, metalokeramika, celokeramika)
» Snímatelné náhrady - částečné se sponovými prvky či zásuvnými spoji
» Celkové snímatelné náhrady – u bezzubých pacientů

Implantáty

Zubní implantát je titanový šroub, který se zavádí do kosti a nahrazuje tak kořen chybějícího zubu. Do tohoto šroubu v kosti se po jeho vhojení upevní celokeramická korunka. Implantát zavádíme v lokální anestezii, kdy pacient nepociťuje žádnou bolest. Výhodou implantátu oproti můstku je to, že není nutné brousit a tak oslabovat okolní zuby a následně je pak navíc zatížit můstkem. Řešení pomocí implantátů je tedy z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější a ke zbývajícím zubům výrazně šetrnější. Pomocí implantátů můžeme řešit také ztrátu více zubů, i zcela bezzubé čelisti. Používáme implantáty a implantační systém od italské firmy ITS.

Zubní implantát jako ideální řešení chybějícího zubu (či většího počtu zubů). Již více jak 30 let klinických zkušeností, výzkumu a vývoje prokazuje vysokou spolehlivost a účinnost použití zubních implantátu v zubní protetice. Úplné spojení mezi implantátem a okolní kostí je zajištěno biologickým pojmem zvaným oseointegrace. Speciálně upravený povrch implantátu vyrobeného z titanu ve spojení s minimálně invazivní chirurgickou technikou zajistí jeho kvalitní, pevné a dlouhodobé spojení s kostí čelisti - vhojení.


Bělení

Po konzultaci a výběru vhodné bělící techniky (domácí či ordinační) je možné zuby, které jsou bez zubního povlaku, zubního kamene a kazů, bělit
» Ordinační bělení – po překrytí dásní speciálním přípravkem se na zuby nanese koncentrovaný bělící přípravek a nechá se působit.
» Domácí bělení – nejprve se na základě otisku pacientova chrupu v laboratoři vyrobí individuální bělící nosič, který pacient vkládá do úst po nanesení bělícího gelu většinou na dobu spánku. Výhodou této metody je delší trvanlivost účinku bělení a nižší citlivost. Nevýhodou je větší časová náročnost.

Operační mikroskop a lupové brýle

Správně diagnostikovat a ošetřit lze pouze to, co vidíme, proto při práci používáme operační mikroskop Kaps a 4x zvětšující lupové brýle italského výrobce Univet.